Podporované online platby 

Quatro180x90_5

HC_bannerHomeCredit2

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 36,00 Eur

KONTAKTY

ONIX TRADE SLOVAKIA s.r.o.
Učňovská 8
040 15 Košice-Šaca
tel: 0903932683
info@zvarshop.sk

logo_kuhtreiber

logo oerlikon

logo cemont

logo esab

logo speedglas

logo weldline

 

 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky nákupu v elektronickom obchode ZVARSHOP.sk

1. Úvodné ustanovenia VOP
Týmito VOP (Všeobecné obchodné podmienky) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou WELD TRADE, s.r.o., so sídlom Výstavby 9, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO: 43870376, DIČ: 2022507498, IČ DPH: SK2022507498, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice, oddiel: sro, Vložka číslo: 20954/V, kontaktné telefónne číslo: +421 903 93 26 83, kontaktná e-mailová adresa: : info@zvarshop.sk,  (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.zvarshop.sk podľa VOP (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

2. Rozsah platnosti
Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.


3. Priebeh objednávky
Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
- naše internetové stránky www.zvarshop.sk (nepretržite)
- e-mailom na adrese: info@zvarshop.sk
- telefonicky na čísle: 0903932683


4. Informácie o výrobkoch
Upozorňujeme našich zákazníkov, že niektoré výrobky sú dodávané v cudzojazyčných návodoch na použitie. Návod v slovenskom, prípadne českom jazyku je pribaľovaný k výrobku pri odosielaní.

5. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu. Prípadné náklady na dopravu užívateľ uvidí postupne ako pridáva výrobky do košíka a tieto budú zaúčtované na konci objednávky k cene vybratých výrobkov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše ceny, ale zaväzujeme sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v čase Vašej objednávky.

6. Dostupnosť tovaru
Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. Dostupnosť tovaru sa môže v priebehu dňa meniť, čo sa nemusí ihneď prejaviť na stránke. Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a vtedy bude objednávka vybavená v najbližšom možnom termíne. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať do 24 hodín od prijatia objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať. Cena pri tovare označenom ako akcia platí do vypredania zásob.

7. Doručenie
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke.
Ponúkame Vám nasledovné spôsoby dopravy:


POŠTA - PLATBA DOBIERKOU - Všetky zásielky posielame 1.triedou a poisťujeme na plnú hodnotu tovaru. Dobierka znamená, že za tovar zaplatíte na pošte pri preberaní zásielky. V prípade, že tovar máme skladom, bude objednávka odoslaná v priebehu 2-48 hodín a doručená adresátovi už na druhý deň po odoslaní. Vyhradzujeme si právo nedodržať tento termín v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

KURIÉR DPD - PLATBA DOBIERKOU - Zásielky posielame kuriérskou službou DPD. Dobierka znamená, že za tovar zaplatíte kuriérovi pri preberaní zásielky. V prípade, že tovar máme skladom, bude objednávka odoslaná v priebehu 2-48 hodín a doručená adresátovi už na druhý deň po odoslaní. Vyhradzujeme si právo nedodržať tento termín v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nedokážeme ovplyvniť.

Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.
V prípade neobdržania zásielky v stanovenej lehote je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Bez toho aby to akokoľvek ovplyvnilo zákonom stanovené záruky Vám odporúčame, aby ste nám čo najskôr zaslali informácie o akejkoľvek nezrovnalosti tovaru s objednávkou pri doručení tohto tovaru, a to na niektorý z uvedených kontaktov. Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov. V prípade, že sa potvrdí dodanie nezodpovedajúcej objednávky, užívateľ si bude môcť vybrať medzi opravou alebo nahradením výrobku okrem prípadu ak je jedna z možností neporovnateľne nákladnejšia než druhá možnosť.


8. Neprevzatie zásielky:
Pokiaľ si zákazník neprevezme zásielku s objednaným tovarom z pošty alebo od kuriérskej spoločnosti, prípadne si ju na základe písomného oznámenia pošty o uložení zásielky nevyzdvihne v úložnej dobe, zásielka sa nám vráti naspäť. Samozrejme musíme zaplatiť spätné prepravné náklady slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti. V prípade neprevzatia zásielky sa zákazník zaväzuje uhradiť poplatok 15€ ako náhradu spôsobenej škody (poštovné a balné náklady za zásielku smerom ku zákazníkovi aj späť, náklady za zaslanie výzvy na úhradu) v lehote 7 pracovných dní od doručenia výzvy na úhradu. V prípade nezaplatenia stanoveného poplatku sme nutení tento vymáhať súdnou cestou.


9. Spôsob platby
Pri objednávaní tovaru existujú 3 možnosti úhrady:

1. úhrada dobierkou (Slovenská pošta alebo Kuriér DPD)
Po objednaní Vám bude tovar odoslaný ihneď (ak je tovar skladom) a zaplatíte ho na dobierku priamo na pošte alebo kuriérovi DPD (zvoľte si niektorú z možností pri objednávaní tovaru).

2. úhrada prostredníctvom splátkových spoločností (Home Credit a Quatro)
V prípade ak uvažujete o kúpe tovaru s využitím splátkovej spoločnosti, ponúkame Vám na výber dve splátkové spoločnosti (Home Credit a Quatro). Po vytvorení objednávky si jednoducho zvoľte splátkovú spolučnosť, ktorú ste si vybrali a zaškrtnite príslušnú možnosť v spôsobe platby. Po vytvorení objednávky budete presmerovaný na server splátkovej spoločnosti, ktorú ste si zvolili, kde vypíšete zmluvu o poskytnutí pôžičky na kúpu tovaru. Celý proces je automatizovaný, takže po korektnom vyplnení žiadosti Vám príde informácia od splátkovej spoločnosti o stave vašej žiadosti ako aj ďalšie informácie ako ďalej. V prípade akýchkoľvek komplikácií, nás môžete kontaktovať na mobilnom čísle uvedenom v našom kontakte.

3. úhrada v hotovosti pri osobnom odbere
Iba pri osobnom odbere. Osobný odber si je potrebné dohodnúť telefonicky na kontakte uvedenom v záložke Kontakt.

Daňový doklad Vám zasielame spolu so zásielkou alebo ho obdržíte pri osobnom prevzatí tovaru.

10. Podmienky storna
Odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzujete, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou a riadne vyplneným návratovým formulárom. Toto sa nevzťahuje na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup.

Svoje právo odstúpiť od zmluvy musíte uplatniť písomne, ako náhrada za odstúpenie od zmluvy stačí riadne vypísaný a priložený návratový formulár. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy ste povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Produkt vrátený v zákonom stanovenej lehote nesmie mať odlepenú pôvodnú výrobnú ochrannú fóliu a nesmie byť používaný. Tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku). Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Tovar neposielajte na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prebratý a vráti sa Vám späť.

V prípade, že odstúpite od zmluvy a doručíte predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vrátime Vám už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na Vami určený účet.

V prípade, že odstúpite od zmluvy a doručíte predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vrátime Vám už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú vo faktúre alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457, § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na Vami určený účet.

V prípade poškodenia tovaru ide výrobok na posúdenie súdnemu znalcovi, pričom si zákazník uhradí náklady na ohodnotenie výrobku.

Tovar je potrebné zasielať doporučene a u prepravcu poistiť na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Tovar neposielajte na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prebratý a vráti sa Vám späť.

Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi...), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

Vyššie uvedené lehoty sú počítané odo dňa doručenia objednávky.

11. Vrátenie tovaru
Navrátený tovar nám zašlite poštou alebo iným prepravcom.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poplatky za prepravu si hradí užívateľ okrem prípadu, že tovar nezodpovedal objednávke (návrat výrobku je na vlastné riziko zákazníka.)


12. Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 040 01 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/622 0781
fax č.: 055/622 4547
e-mail: ke@soi.sk


13. Ochrana osobných údajov
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu ZVARSHOP.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu ZVARSHOP.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

NWFlMzA5